Vrouw grote rupsendoder (Ammophila sabulosa) sleept gevangen en verdoofde rups naar haar nestholte, Korte duinen, Soest, 17 juni 2015.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!