Vrouw witbaardzandbij (Andrena barbilabris) met rood gekleurde kaakpunten.
Goudplaat, Noord-Beveland, 25 maart 2011.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!