Nest van een boomhommel (Bombus hypnorum) is een nestkast, Koudekerke, 16 mei 2014.
1. Cluster cellen met larven, die nog over aparte cellen verdeeld moeten worden. In het begin zitten ze bij elkaar.
2. Cellen met stuifmeelopslag.
3. Cellen met nectaropslag. Nectar bevat veel suikers en is voor de hommels een energiebron, bijv. om de nesttemperatuur te kunnen handhaven op ongeveer 30 C.
4. Cellen voor de aanmaak van jonge koninginnen.
5. Cellen voor de aanmaak van darren.
6. Cellen voor de aanmaak van werksters.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!