Honingbijwerkster, close-up kop.
Hier is de bij te zien zonder aanduiding antenneleden.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!