Foto: Albert de Wilde Mannetje Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata, de nestparasiet van Andrena barbilabris). Hier is nog een foto van hetzelfde exemplaar, meer vanaf de bovenkant gezien (det. Jan Smit).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!