Man geelschouderwespbij (Nomada ferruginata), Goudplaat, Noord-Beveland, 25 maart 2011.
Deze koekoeksbij parasiteert op Andrena praecox, maar vermoedelijk ook op Andrena mitis.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!