Vrouw geeltipje (Nomada sheppardana), 5,4 mm, Bos Clinge, 11 juni 2015, det. Jan Smit.

Hier is nog een andere foto van dit exemplaar, waarop een uitvergroting van de vleugel te zien is. Bijen hebben in tegenstelling tot bijvoorbeeld vliegen een bovenvleugel en een ondervleugel. Om die twee delen efficiënt te kunnen gebruiken zitten op de bovenrand van de ondervleugel haakjes (hamuli), die bij het vliegen in de gewelfde ronderrand van de ondervleugel worden geplaaatst. Zo is er één groter vleugeloppervlak, waarmee beter gevlogen kan worden.


Copyright © Albert de Wilde - All rights reserved!