Voorjaarsvorm van vrouwtje variabele wespbij (Nomada zonata), det. Jan Smit.
Braakman-Noord, 22 april 2007.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!