Vrouwtje verscholen dwergbloedbij (Sphecodes marginatus), 6,3 mm, Goudplaat, Noord-Beveland, 30 april 2011 (det. Jan Smit). Kijk hier voor de punctering van de 2e tergiet. Volgens de tabel van Jeroen de Rond heeft S. marginatus een ruimte tussen de punten die gelijk of kleiner is dan de punten zelf. Bij ruimere punctering (ruimte duidelijk groter dan de punten) is het S. miniatus (zie aldaar).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!