Vrouw vroege bloedbij (Sphecodes rubicundus), Clinge, 9 april 2011.
Tergiet 4 is geheel zwart. Tergiet 3 heeft boven aan de achterrand flink wat zwarting.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!