Verglijking van de koppen van werksters Duitse en gewone wesp (Vespula germanica en vulgaris), die een afwijkende pijlvorm op tergiet 1 hebben.

Bij V. germanica is te zien dat de gele vlek van de binnenoogrand aan de zijde van het midden van de kop een uitstekend (convex) deel heeft. Bij V. vulgaris is die lijn ingedeukt (concaaf), maar hier niet zichtbaar.

Een belangrijk onderscheid is ook de vorm van de bovenste kaaktand: bij germanica bochtig tot een scherpe punt; bij vulgaris rechter tot een meer hoekige punt.

De bovenste vlek op het kopschild (clypeus) van de germanicawerkster is hier geen losse stip, maar een verticaal balkje. Dat komt dus ook voor, maar meestal zijn het 3 losse stippen.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!