Beroking van een korf, Koudekerke, 7 september 2013.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!