Determinaties muurwespen

Muurwespen (genus Ancistrocerus) zijn wespen die nestelen in muurgaten en andere openingen. Voor het broed vangen ze kleinere vlinderrupsen, ondermeer van bladrollers. Ook worden door bepaalde soorten wel keverlarven gevangen voor hun broed. De broedcellen metselen ze dicht met lemig zand of klei.
In Nederland komen 12 soorten voor, waarvan er 6 zeldzaam zijn. De andere 6 meer algemene soorten komen alle voor in mijn tuin in Koudekerke (NL).

Van onderstaande wespen is een determinatie gemaakt met behulp van de tabel van de Duitse jeugdbond (DJN), Bestimmungsschlüssel für die Faltenwespen van Christian Schmid-Egger, 2003.
Deze determinatietabel voor solitaire plooivleugelwespen (Eumeninae, waaronder ook urntjeswespen) is
hier te downloaden. Dat is echter alleen de tekst. De toelichtende afbeeldingen ontbreken helaas.

Albert de Wilde


Beschikbare determinaties van muurwespen:

Mannetje Ancistrocerus gazella

Vrouwtje Ancistrocerus gazella

Mannetje Ancistrocerus parietum

Vrouwtje Ancistrocerus parietum

Mannetje Ancistrocerus parietinus

Mannetje Ancistrocerus trifasciatus

Vrouwtje Ancistrocerus trifasciatus

Mannetje Ancistrocerus nigricornsis

Vrouwtje Ancistrocerus nigricornsis

Vrouwtje Ancistrocerus oviventris


Naar wespenpagina