Man fluitenkruidbij (Andrena proxima), Sint Pietersberg, 14 mei 2017 (det. Jan Smit).

De vleugels zijn iets lichtbruin verdonkerd.
De (dubbele) kaakpunten kunnen roodachtig zijn.
De zijkant thorax (mesopleuron) heeft lange lichtkleurige beharing.
De gehele beharing van kop en thorax lijkt (vooral bij een wat ouder exemplaar) iets op een man Andrena barbilabris.
De duidelijke witte haarbandjes op de tergieten 2-4 zijn alle in het midden onderbroken en de onderbreking is op alledrie ongeveer even lang.
De voetjes zijn roodbruin, de tarsen zijn merendeels zwartachtig verdonkerd.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!