Nest van boomhommels (Bombus hypnorum) in een nestkast, Koudekerke, 16 mei 2014.
1. Cluster cellen met larven, die nog over aparte cellen verdeeld moeten worden. In het begin zitten ze bij elkaar.
2. Cellen met stuifmeelopslag.
3. Cellen met nectaropslag. Nectar bevat veel suikers en is voor de hommels een energiebron, bijv. om de nesttemperatuur te kunnen handhaven op ongeveer 30 C.
4. Cellen voor de aanmaak van jonge koninginnen.
5. Cellen voor de aanmaak van darren.
6. Cellen voor de aanmaak van werksters.

Dit is een boomhommelnest, maar de oplettende kijker zal zien dat er een aardhommel met stuifmeel aan de achterpoten op het broed loopt. Dat komt omdat voorafgaand aan de opening van dit nest een aardhommlenestkast (die er naast stond) was geopend. In de verwarring landt er dan wel eens een terugkerende hommel verkeerd.
Dat het echt boomhommels betreft is hier te zien, net nadat de dekplank was verwijderd van deze nestkast. Na verwijdering van de bedekking van het nest is het merendeel opgevlogen of in de aanval gegaan om de indringer te verdrijven met steken. Een bijenkap en handschoenen zijn dan voor de 'belager' wel nuttig.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!