Werkster Saksische wesp (Dolichovespula saxonica), Koudekerke, 23 juni 2011.
Het genus Dolichovespula heeft een lange wang (ruimte tussen onderkant facetoog en kaakbasis). Dat is hier goed te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!