Man van de Nevelvlekbok (Leiopus nebulosus), Koudekerke, 7 juni 2020 (det. Dr. Th. Heijerman).


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!