Vrouwtje gewone dubbeltand (Nomada ruficornis), det. Jan Smit.
Braakman-Noord, 22 april 2007.

In vergelijking met Nomada flava en N. panzeri valt op dat het gele bandje op de 3e tergiet bij deze soort erg smal is.

Deze soort heet 'dubbeltand' vanwege de kaak, die in 2 tanden eindigt. Hier is dat te zien, maar de tanden zijn stomp en niet opvallend.

De vrouwtjes van deze soort hebben in het midden van sternniet 5 een ongestippeld glad deel met aan het eind een lengtegootje (tussen de 2 gele vlekken).

De antenneformule van een vrouwtjes van deze soort is als volgt: de middelste antenneleden zijn duidelijk langer dan breed; antennelid 4 is ongeveer tweemaal zo lang als lid 3, maar ook langer dan lid 5.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!