Verglijking afwijkende achterlijven van werksters Duitse en gewone wesp (Vespula germanica en vulgaris), waaruit blijkt dat de tekening op het achterlijf soms weinig houvast biedt voor de soortnaam. De pijl is hier bij germanica breder dan bij vulgaris, terwijl je dat andersom zou verwachten.

Met alleen deze foto's zijn beide wespen wl op naam te brengen, omdat een 2e kenmerk beschikbaar is: bij V. germanica is te zien dat de gele pronotumlijn niet strak verloopt, maar een uitzakkende punt heeft; bij V. vulgaris is te zien dat de gele vlek langs de binnenoogrand aan de zijde van het midden van de kop concaaf verloopt en dus niet naar het midden uitsteekt.
Hier zijn van deze exemplaren de kopvoorkanten te zien.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!