Werkster gewone wesp (Vespula vulgaris) met pijltekening op de 1e tergiet, die sterk lijkt op die van de Duitse wesp. Hier is de wesp te zien schuin van voren en dit is de voorkant kop, waaruit blijkt dat het een gewone wesp is: anker op clypeus, vorm bovenste kaaktand.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!