Tomocerus minor: een springstaartje van ongeveer ruim 3 mm lengte, dat dikwijls kan worden aangetroffen op bodems van bijenkasten. Ze leven van allerlei organisch afval en dat is daar ruim voorhanden.


Copyright Albert de Wilde - All rights reserved!